پارس ناز پورتال

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی
خانم ری آ اهل هلند برای غلبه بر ترس ناشی از پرواز تصمیم عجیبی گرفت.ری آ وان دن براند برای اولین بار سوار ترن هوایی شده تا ترس خود را از ارتفاع رفع کند. ترن هوایی که وی سوار شد 180 درجه هم می چرخید و مطابق تصاویر نه تنها باعث ترس و وحشت وی نشد، بلکه سرگرمی کاملی را برایش رقم زد. دختر وی دایزی که جلوی وی نشسته و دوربین را نگه داشته بود گفت باورکردنی نیست که نه تنها ترس مادرش ریخته شده بلکه شجاع نیز شده است! خانم ری آ سرانجام هنگام پرواز کنار بانویی دیگر (آن برناردس) که وی نیز برای اولین بار سوار هواپیما می نشست، قرار گرفت و از تجربیات یکدیگردر طول سفر به هم گفتند.خانم برناردس نیز قبل از پرواز داخل یک شبیه ساز قرار گرفته بود تا ترس اش بریزد.

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

عکس هایی از انرژی و شادی این مادربزرگ روی ترن هوایی

 
 
 
خبرآنلاین