پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

عکس های کودک بدون دست و مادر فداکار

عکس های کودک بدون دست و مادر فداکار
به گزارش پارس ناز این تصاویر مربوط به کودکی به نام فرناندو کروز وگاست که سه سال سن دارد اهل پرو است و به طور مادرزادی بدون دست متولد شده است.مادر این کودک معلول از مولوبا در جنگلهای پرو به لیما سفر کرده است تا برای کودکش کمکهای پزشکی و توانبخشی دریافت کند.