"> کتک زدن و برهنه کردن این زن توسط پلیس آمریکا (+عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

کتک زدن و برهنه کردن این زن توسط پلیس آمریکا (+عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
کتک زدن و برهنه کردن این زن توسط پلیس آمریکا (+عکس)
یک زن فلوریدایی ادعا میکند که پلیس محلی سال گذشته هنگام دستگیری وی با او با خشونت رفتار کرده و باعث تحقیر وی شده است.به گزارش پارس ناز او عنوان میکند که پلیس او را بدون لباس اینطرف و آن طرف کشیده و بعضی از دندانهایش را شکسته است.اشلی دیویس” میگوید او به دلیل مشاجره با یک زن دیگر دستگیر شده بوده است دعوای آنها بالا گرفته بود که پلیس وارد صحنه شده و از او خواست که آن محل را ترک کند او امتناع کردو با یک افسر پلیس درگیر شد.
 
 
 
بنابراین پلیسها دست و پای او را دستبند زدند و به دفتر کلانتر بردند.وی میگوید آنها دست و پای او را به هم دستبند زده و او را مثل یک چمدان روی زمین کشیدند. او آن روز یک تاپ بکینی مانند بر تن داشت که در اثر درگیری با پلیس باز شد و او برهنه توسط پلیس به این طرف و آن طرف کشیده میشد و خیلی ازمردم شاهد این صحنه بودند.
 
کتک زدن و برهنه کردن این زن توسط پلیس آمریکا (+عکس)

او اضافه میکند: یادم میاید آنها به پهلوهایم ضربه میزدند و یکی از آنان با دست دهان مرا گرفته بود به طوریکه قادر به نفس کشیدن نبودم . من سعی کردم او را گاز بگیرم و او از پشت سر موهایم را گرفت و صورتم را محکم به زمین کوبید به طوریکه دندانهایم شکست.
او به اتهام حمله به یک افسر درحال انجام وظیفه ، مقاومت در مقابل بازداشت و اخلال در نظم عمومی بازداشت شده بود.
 
کتک زدن و برهنه کردن این زن توسط پلیس آمریکا (+عکس)
 
وی بعد از آزاد شدن علیه افسران شکایتی تنظیم کرده است و قصد دارد در دادگاه این مسئله را دنبال کند. او هدفش را جلوگیری از تکرار این واقعه برای مردم دیگر ذکر کرده و میگوید افسران پلیس باید یاد بگیرند چگونه با یک مجرم برخورد کنند.
 
کتک زدن و برهنه کردن این زن توسط پلیس آمریکا (+عکس)
 
 
 
برچسب‌ها: