پارس ناز پورتال

تصاویر جذاب و دیدنی روز – یکشنبه 11 مرداد 94

تصاویر جذاب و دیدنی روز – یکشنبه 11 مرداد 94
شادمانی پس از کسب میزبانی بازیهای المپیک زمستانی 2022 – کوالالامپور و پکن
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

مانور آمادگی نیروهای ویژه پلیس – چین
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

جشنواره گوجه فرنگی در کره جنوبی
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

اعضای تیم بین المللی چتر بازی در تلاش برای شکستن رکورد چتربازی گروهی
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

یخچال طبیعی زیبا در رشته کوه هیمالیا
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی اروپا – اتریش
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

خانه های متروکه پوشیده شده از گیاهان در «شانگهای» چین
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

ماسایوییشی سون میلیاردر ژاپنی رییس “سافت بانک گروپ” در مراسم نمایش روبات کارمند این بانک در توکیو
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

بدون شرح
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

برگزاری جشنواره آیینی” گورو ” از سوی هندوها در الله آباد هند
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

جشنواره بالن در بریستول بریتانیا
تصاویر جذاب و دیدنی روز - یکشنبه 11 مرداد 94

بدون شرح