پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

تبلیغات

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست
طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست رو دست پارس ناز : “راسل پاول” معلم نقاشی مدرسه و اهل کالیفرنیا است به دانش آموزان خود شیوه متفاوتی از خلق پُرتره را آموزش می دهد.او پرتره های مختلف را ابتدا کف دستان خود نقاشی و بعد آنها را روی کاغذ چاپ می کند.
 
پارس ناز :این پرتره های متفاوت هنگامی که بر روی کاغذ برمی گردند ،خط های موجود درکف دست حالت متفاوتی به آن می دهد.
 
طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

طراحی پرتره های بسیار زیبا با دست روی دست

 
 
 
 
 
 
Loading...
الکسیس تگزاس (Alexis Texas) دستگیر شدن بازیگر مشهور فیلم های پورن
الکسیس تگزاس (Alexis Texas) دستگیر شدن بازیگر مشهور فیلم های پورن
مشاهده بیشتر