پارس ناز پورتال

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

شهر تاریخی بخارا در ازبکستان

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

یک جشنواره خیابانی در انگلیس

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

مراسم ازدواج پرنس “کارل فیلیپ” ولیعهد سوئد در شهر استکهلم

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

کلینتون ها در یک مراسم سخنرانی انتخاباتی هیلاری کلینتون در نیویورک

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94
 
عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

وحشت و فرار از گدازه ها و غبارهای آتشفشان مهیب در کارو اندونزی

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94
 
عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

گارد سلطنتی بریتانیا

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

شهروندان غزه ای به منظور عبور از مرز رفح و ورود به مصر در منطقه مرزی هستند. دولت مصر به مدت 3 روز ورود و خروج از مرز رفح را آزاد کرده است

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

روشن کردن شمع در شهر زلزله کاتماندو نپال برای گرامی داشت یاد قربانیان زلزله

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

تظاهرات 16 هزار نفری شهروندان توکیویی در اعتراض به دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

مسابقات اتومبیلرانی در ایتالیا

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94

الله آباد هند

عکس های دیدنی دوشنبه 25 خرداد ماه 94