پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

این ماهی به خاطر شکار اردک خودش صید شد

این ماهی به خاطر شکار اردک خودش صید شد

به گزارش پارس ناز : این ماهی به خاطر شکار اردک خودش صید شد ماهیگیری که در حال صید ماهی بوده ، ماهی را شکار کرده که به دلیل خوردن یک اردک در آب خفه شده است!!