پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

اس ام اس بامعنی درباره مرگ دوست و رفیق

اس ام اس بامعنی درباره مرگ دوست و رفیق

اس ام اس بامعنی درباره مرگ دوست و رفیق و رفیق 

در غم و فراق از دست دادن دوست و رفیق و رفیق و آشنا میتوان

شعرها و متن هاي زیبایی را در آلبوم گلچین اس ام اس زیر پیدا کرد. 

 

من باکلمه ها بازی نمی کنم
وقتی می نویسم نفسمی
یعنی زندگی بدون تو
طعم مرگ می‌دهد
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیق
مرگ فرصت نداد بقیه آرزوهایم بر باد رود
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
لاف می زدم که
فراموشت خواهم کرد
کجایی که ببینی این روزها
توبه ي من از گرگ ها هم مرگ تر هست
.
.
.
.
اس ام اس مرگ خودم
از من زنی هنوز
توی تصاویر قدیمی
با تو خوشبخت هست
به مرگ بگو
می‌تواند اگر
دستت را
از دور گردن او هم باز کند
.
.
.
.
اس ام اس مرگ و جدایی
خواب دیدم زندگی با عصای مرگ قدم میزد
خواب دیدم چارلی چاپلین میگریست
و می گفت سعی کردم بفهمند اما خندیدند
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
در کویر سرد عشق این سخن از من بگیر،مرگ تو مرگ من هست پس تمنا میکنم هرگز نمیر
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیق
عاشق شدن مرگ مغزیست
بعد از آن به ناچار
قلبت اهدا میشود
.
.
.
.
اس ام اس مرگ و جدایی
مرگ از عشق پرسید چه چیز تو را انقدر خوشگل جلوه می دهد و مرا انقدر تلخ؟
عشق جواب داد : دروغی که در من هست و حقیقتی که در توست
.
.
.
.
اس ام اس مرگ خودم
مرگ از تو مهربان تر هست
که روزانه
به او نزدیک تر میشوم
اما تو
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیق
آتش عشق پس از مرگ نگردد خاموش
این چراغیست کز این منزل به آن منزل برند
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
زندگی یک مرگ به مرور ست
روز آغاز مرگ تدریجیم تسلیت
.
.
.
.
اس ام اس مرگ sms marg
زندگی تنها یک رویاست در راه ما به سوی مرگ
.
.
.
.
اس ام اس مرگ مسیج مرگ
نقدر غمگینم
که دلم میخواهد
روی دامان زمین بارم اشک دریا دریا
سوگواران
به شما باچه زبانی ایا تسلیت باید گفت؟
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیق
از طلوع عشق تا غروب سرنوشت و از غوغای زندگی تا سکوت مرگ دوست و رفیقت دارم
.
.
.
.
اس ام اس مرگ و جدایی
متنفرم از تمام صبح هایي که شب هاش با آرزوی مرگ به سر شد
.
.
.
.
اس ام اس مرگ غمگین
مرگ که خبر نمی‌کند
یک روز میبینی که نیامدم
یعنی که نیستم
.
.
.
.
اس ام اس مرگ مسیج مرگ
پزشکی قانونی دلیل مرگ نامبرده را
بسته شدن روزنه هاي امیدذکرکرد
.
.
.
.
اس ام اس مرگ پیام مرگ
همین که
به مرگ می رساني مرا
یعنی
زندگی ام
دست توست
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
گمان میکردم راه مرگ از زندگی جداست اما نه
هردو دستشان توی یک کاسه هست
همین زندگی بود که مرا کشت
.
.
.
.
اس ام اس مرگ خودم
به یاد همۀ اونایی که از پیش ما رفتند چه اونایی که مرگ اونارو برده

چه اونایی که باد اونارو برده ولی ما هنوز به خدا سفارششون می کنیم
.
.
.
.
اس ام اس مرگ تلخ
این روزها تلخ می گذرد ، دستم می لرزد از توصیفش
همین بس که :
نفس کشیدنم در این مرگ به مرور، مانند خودکشی هست ،با تیغ کند
.
.
.
.
اس ام اس مرگ و جدایی
آیا تلاش من یکسر بر سر آن بود
تا ناقوس مرگ خود را پر صداتر به نوا آورم
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
روزگار بی مروت لحظه اي شادم نکرد
در قفس جان دادم و صیاد آزادم نکرد


در غریبی ناله کردم هیچ کس یادم نکرد
آرزوی مرگ کردم مرگ هم شادم نکرد
.
.
.
.
اس ام اس مرگ خودم
زندگی پژمردن یک برگ نیست
بوسه اي در کوچه هاي مرگ نیست
زندگی یعنی ترحم داشتن
با شقایق ها تفاهم داشتن
لحظه هاي زندگیتان خوشحال و پرامید
.
.
.
.
اس ام اس مرگ و جدایی
دلم چیزی نمیخواهد جز یک اتاق تاریک
یک موسیقی بی کلام
یک نخ سیگار و خوابی به آرامی یک مرگ
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
آدم ها تا حد مرگ از خود خسته ات می کنند
ترکت نمی‌کنند
اما مجبورت می کنند ترکشان کنی
آنگاه تو میشوی بنده ي سر تا پا خطاکار
.
.
.
.
اس ام اس مرگ و جدایی
دلم مرگ میخواهد
بی صدا
بی هیاهو
بی شلوغی
بی گریه ها وضجه هاي مادرم
ارام محو شوم ازصفحه ي زندگی
جوری که انگار از اول نبوده ام
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
ادما از هم که دور میشن
درود سردم به زور میگن
ادما از مرگ و خون میگن
با صد تا حسرت به گور میرن
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیق
تنهایی سرطانیست که مرگ ندارد
.
.
.
.
اس ام اس مرگ و جدایی
مرگ آن نیست که در قبر سیاه دفن شوم
مرگ آن هست که از دلیل تو محو شوم
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
میزی برای کار
کاری برای تخت
تختی برای خواب
خوابی برای جان
جانی برای مرگ
مرگی برای یاد
یادی برای سنگ
این بود زندگی
.
.
.
.
اس ام اس مرگ خودم
نگاه تو
انعکاس صامت گرفتگی صدای یک فریاد هست
به من نگاه کن؛
بگذار من در سکوت نگاه تو
تراژدی مرگ همۀ فریادها را تجربه کنم
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیق
اگر بدانید مردم هزاران بار اکثر
به یک سردرد معمولی خود اهمیت میدهند
تا به خبر مرگ من و شما … دیگر نگران نخواهید شد
که درمورد‌ي شما چه فکری می کنند
.
.
.
.
اس ام اس مرگ پیامک مرگ
تنها غم زندگیم بدون تو زندگی کردن بود
حالا دیگر غمی ندارم ، آماده ام برای مرگ
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت

به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی راکه با غم سپری میکنید، می دانستید
.
.
.
.
اس ام اس مرگ خودم
ي خدای بی بدیل دشت ها
اي خدای نرگس و ترانه ها
بی تو در سکوت نفس خویش غرق میشوم
مملو از هراس مرگ میشوم
با تودر فراز ودر نشیب غصه ها
فارغ از همه ي، در بحبوحه هستی ام
با تو پیش می روم
بی تو هیچ میشوم
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیق
چشم از تو
اشک از من
دل از تو
درد از من
قلب از تو
تپش از من
خدا کند عشقه ما انقدر چندان باشدکه
نفس از تو…مرگ ازمن
.
.
.
.
اس ام اس مرگ اخیر
شادی یعنی :
مرگ با عزت
نه
زندگیه با ذلت
.
.
.
.
اس ام اس مرگ 96 
به مرگ گرفتی مرا تا به تبی راضی شوم
کاش میفهمیدی به مرگ راضی بودم وقتی که تب میکردم از ندیدنت
.
.
.
.
اس ام اس مرگ من
کاش سزای تنهایی مرگ بودآن وقت
کسی از ترس جانش کسی را تنها نمیگذاشت
.
.
.
.
اس ام اس مرگ خودم
داغ ندیدی که بدانی
سوختن ، درد دارد
یاری نداشتی که بدانی
جدایی یعنی مرگ
اشکی نریختی که بدانی
نمکزار گونه ها پیرت می‌کند
نفرین به روزی که
عشق شد بازیچه ي
دستان دغل بازت
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیق
امروز روز آخر هست
فراموشت میکنم
دیروز هم روز آخر بود
هر روز من
به بهت زدگی می گذرد
من هر روز فراموشت میکنم
اما چه فایده که با هر طلوع خورشید
دوباره تمام من میشوی
مرگ هم تو را از خاطرات و ذهن من پاک نخواهد کرد
.
.
.
.
اس ام اس مرگ دوست و رفیقان
یکی با میلیاردها ثروت، افسرده و در آرزوی مرگ
دیگری با دستی خالی، خوشحال و عاشق زندگی
و این تفاوت در اندیشه هاست
.
.
.
.
اس ام اس مرگ
خدایا به من زیستنی عطا کن
که در لحظه ي مرگ بر بی ثمری لحظه اي که برای زیستن قبل هست
حسرت نخورم
و مردنی عطا کن
که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم