پارس ناز پورتال

قاصدک 24

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان عکس

جشنواره بسیار زیبای رنگ ها در هندوستان برگزار شد در حالیکه مردم هند با بدن های آغشته به رنگ و چهره های رنگی این مراسم را برگزار کردند. مردم هندوستان روز دوشنبه و در یک روز تعطیل رسمی با برگزاری فستیوال Holi یا جشن رنگ ها به استقبال نو شدن فصل، پیروزی روشنایی بر تاریکی و خوبی بر بدی رفتند.

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس 

این روز در سراسر هندوستان تعطیل رسمی است و موجی از شادی و خوشحالی در میان مردم به چشم می خورد.در جشن سنتی هولی که از دیرباز در میان مردم هند رواج داشته اقشار مختلف از پیر و جوان با آواز و موسیقی و شیرینی به پایکوبی می پردازند.

 جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

مردم در این روز با پاشیدن رنگدانه‌های مخصوص و آب بر روی یکدیگر از صبح تا غروب روز هولی را جشن می گیرند. جشن رنگ ها یکی از آیین های سنتی مردم هند بویژه پیروان آیین هندو است که در آغاز فصل بهار بر اساس تقویم هندی برگزار می شود.

 جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشن هولی ریشه در باورهای اساطیری هندوها دارد و کلمه هولی در زبان هندی به معنای سوختن است و در اصل بر پیروزی خوبی ها و سوختن بدی ها دلالت دارد. هولی روزی است که هند در دریایی از انواع رنگ ها غرق می شود. زنان و مردان به خصوص جوانان، نوجوانان و کودکان چهره و لباس یکدیگر را بقدری رنگین می کنند که شناختن آنان حتی برای نزدیکان دشوار می شود.

 جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

مردم هند برای شرکت در جشن هولی از چند روز قبل آماده می شوند. پرتاب بادکنک های کوچک پر از آب از جمله سنت های این جشن به شمار می آید که بویژه کودکان از چند روز قبل آن را آغاز می کنند و هر رهگذری دست کم یک بار تجربه خیس شدن و رنگی شدن را داشته است.

 جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشن هولی علاوه بر هندوستان در نپال و پاکستان و کشورهایی که جمعیت هندو در آن جا زندگی می کنند برگزار می شود.بزرگترین جشن برای هولی در منطقه ای به نام براج در غرب هند اتفاق می افتد که به کریشنا الهه هندو مرتبط است.

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

در این آیین شاد همهٔ افراد اعم از زن و مرد و پیر و جوان شرکت می کنند و باور دارند که با فرارسیدن بهار بار دیگر روشنایی بر تاریکی و خوبی بر بدی پیروز شده است.از نظر کارشناسان اجتماعی یکی از بزرگترین ویژگی های این آداب و رسوم شکسته شدن فاصله طبقاتی و نزدیک شدن مردم از طبقات مختلف در یک جامعه بیش از یک میلیارد نفری است.

 جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

آنان می گویند هولی حتی برای یک روز هم که شده شکاف گسترده بین طبقات اجتماعی را سد می کند و اقشار مختلف را در کنار یکدیگر قرار می دهد زیرا غنی و فقیر و کوچک و بزرگ در کنار یکدیگر در این شادی شرکت می کنند.

 جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

گرامیداشت این سنت قدیمی همچنین فرصتی برای جذب گردشگران خارجی به هند نیز هست. بسیاری از گردشگران با توجه به هوای مناسب و معتدل سفر خود را به هند در این ایام قرار می دهند.

 جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

پلیس در شهرهای بزرگ هند مانند دهلی نو در روز هولی برای برقراری نظم و امنیت در آماده باش کامل بسر می برد و به همین دلیل این نیروها یک روز بعد در مقرهای و پاسگاه های خود ضمن برپایی جشن این آیین سنتی را برگزار می کنند.این جشن در آغاز بهار و در آخرین شبی در فوریه یا مارس که ماه کامل است، برگزار می‌شود. 

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس

جشنواره جالب و زیبای رنگ ها در هندوستان +عکس