پارس ناز پورتال

قاصدک 24

شعرهای زیبای روز مادر،اشعار روز مادر

شعرهای زیبای روز مادر،اشعار روز مادر

شعرهای زیبای روز مادر،اشعار روز مادر

شعر روز مادر

 

«پناه من کیست …؟

 

من زاده شدم به عشق مادر

پرورده شدم به عشق مادر

 

در دامن او شدم چنین نور

پیوسته شدم به عشق مادر

 

بوی تن او بهار هر فصل

بشکفته شدم به عشق مادر

 

تعلیم نمودیم بیاموز

وارسته شدم به عشق مادر

 

از رنج زمان عبور دادی

نی خسته شدم به عشق مادر

 

آموخت مرا صبور باشم

دل بسته شدم به عشق مادر

 

هر ملک به زیر پای مادر

گل دسته شدم به عشق مادر

 

چون داد مرا ز شیره جان

لب بسته شدم به عشق مادر

 

در ساحل قلب بی کرانش

وابسته شدم به عشق مادر

او رفت و سکوت من فرو ریخت

 

شاعر: امید ارجمندی

شعرهای زیبای روز مادر،اشعار روز مادر

شعر مادر

 

زنم از دیده بر دل روی مادر
منم مست کمان ابــروی مادر

 

گل از خجلت نقابی بر رخش زد
چو آمد عطر مشکین بــوی مادر

 

ز رنج بی حد و این خرمن غم
سپیدی خیمه زد بر موی مادر

 

به پروازم به دشت آرزوها
روم از بیکران ها سوی مادر

 

بسی آواره گشتم سوی هر کوی
ندیدم خوش تر از این خوی مادر

 

هزاران روی و لعل لب چه خواهم
چو دارم روی این دل جوی مادر

 

ز هر خار مغیلش گر رسد زخم
به تیماری روم بر کوی مادر

 

اسیری گشته ای ای طفل امید
اسیری در خم گیسوی مادر

 

شاعر: رامین امید

شعرهای زیبای روز مادر،اشعار روز مادر

شعر روز مادر

 

مادرم ای بهتر از فصل بهار

مادرم روشن تر از هر چشمه سار

 

مادرم ای عطر ناب زندگی

مادرم ای شعله ی بخشندگی

 

مادرم ای حوری هفت آسمان

مادرم ای نام خوب و جاودان

 

مادرم ای حس خوب عاشقی

مادرم خوشتر ز عطر رازقی

 

مادرم ای مایه ی آرامشم

مادرم ای واژه ی آسایشم

 

مادرم ای جاودان در قلب من

مادرم ای صاحب این جسم و تن

 

مادرم می خواهمت تا فصل دور

مادرم پاینده باشی پر غرور

 

مادرم روزت مبارک ناز من

مادرم تنها تویی آواز من

 

اشعار روز مادر

شعرهای زیبای روز مادر،اشعار روز مادر

شعرهای زیبای روز مادر،اشعار روز مادر

 

تاج از فرق فلک برداشتن
جاودان آن تاج بر سر داشتن

 

در بهشت آرزو ، ره یافتن
هر نفس شهدی به ساغر داشتن

 

روز در انواع نعمت ها و ناز
شب بتی چون ماه در بر داشتن

 

صبح از بام جهان چون آفتاب
روی گیتی را منور داشتن

 

شامگه چون ماهِ رویا آفرین
ناز بر افلاک اختر داشتن

 

چون صبا در مزرع سبز فلک
بال در بال کبوتر داشتن

 

حشمت و جاه سلیمانی یافتن
شوکت و فر سکندر داشتن

 

تا ابد در اوج قدرت زیستن
ملک هستی را مسخر داشتن

 

بر تو ارزانی که ما را خوش تر است
لذت یک لحظه مادر داشتن !

 

فریدون مشیری

 

مطالب مرتبط :

کاملترین شعرهای روز مادر

کاملترین اس ام اس های روز مادر ، روز زن

متن های بسیار زیبای روز مادر ، روز زن

جملات زیبا برای تبریک روز مادر (15)