پارس ناز پورتال

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس تبریک تولد مهر ماهی جدید به همراه متن های زیبا

 

در اینبخش مجموعه اي زیبا از عکس پروفایل مهر ماهی ها را میبینیم. همچنین امروز متن هاي زیبایی درمورد متولدین مهرماه را مرور میکنیم. شهریور ماه بـه پایان رسید و ماه مهر و فصل برگ ریزان آغاز شد، متولدین ماه مهر افرادی تیز بین هستند، انها میتوانند قاضی هاي خوبی باشند و همچنین افراد خوب و بد رابه خوبی تشخیص دهند. مهر ماهی ها بـه مهربانی شان نیز مشهور هستند. با پارس ناز همراه باشید.

 

عکس و متن در مورد متولدین مهرماه

 

خدایا

جای سوره‌ اي بنام مهر

در قرآنت خالی‌ ست

کـه آن گونه آغاز میگردد

و سوگند بـه روزی کـه

قلبت را می‌شکنند

و جزء خدایت

مرهمی نخواهی یافت

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پسر متولد مهر ماه

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس دختر متولد مهر ماه

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل و عکس نوشته متولدین مهرماه دخترانه و پسرانه

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی ام برای تولد مهری ها

 

یک مهر ماهى غم‌ هایش را

خودش میداند و دلش

همـه تنها لبخندهایش را می بینند

و حسرت می خورند

بخاطر شاد بودنش

بخاطر خنده‌ هایش 

و هیچ کس

جزء یک مهر ماهى نمی داند حرف مرا

کـه چقدر میترسد 

از باختن .

از اعتماد بی‌ حاصلش .

از یخ زدن احساس و قلبش .

از زندگی.

از یخ زدن

نه بخاطر سرما

فقط بخاطر اعتماد

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

پروفایل تولد مهر ماهی

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

شعر متولد ماه مهر

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

من یه مهر ماهی ام

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

مهر ماهی یعنی

 

متولد ماه مهر می‌باشم

و عجیب اسـت ازآن ریزش‌ ها

برگ‌ ها هنوز می‌رقصند

آدمی زیر پا می‌کوبد

چـه تقلای بیهوده در هوای سرد پاییزی

همـه برگ‌ ها می‌ریزند از پی زردی بیهوده

و تمنا دارم از برگ کاش کمی می‌ ماندی

مـن بـه برگ‌ هاي زرد پاییزی، همیشه می‌بالم

بعدی مدتی کوتاه دوباره می آیند و تولدی دیگر

شروع بهترین ایام برای آن‌ هاست.

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل درباره ماه مهر

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

پروفایل مهر ماهی خاص

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس از نماد ماه مهر

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل مهرماهی + عکس نوشته هاي متولدین مهر

 

زن مهر ماهى را باید با اشتیاق کشف کرد

زن مهر ماهى را باید بو کرد

باید روحش را استشمام کرد و نفس کشید

زن مهر ماهى را باید دوست داشت

باید در آغوش گرفت و فشرد

باید تماشایش کرد

گونه‌ هایش را لمس کرد

قوس کمرش را دست کشید

ستون فقراتش رابا انگشت بازی کرد

موهایش را پشت گوش انداخت

بـه زن مهر ماهى باید گل داد

باید بی‌ بهانه از لبانش بوسه گرفت

ظرافتش را باید نشکست

زن مهر ماهى را باید با اشتیاق کشف کرد

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

شعر زیبا در مورد مهر ماهی ها

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

متن در مورد متولدین مهر ماه

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی خاص

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

پروفایل مهر ماهی جدید همراه با متن

 

در فصل خزان

کـه برگ‌ ها می‌ریزند

مـن در قدم اول آن روییدم

با رویش مـن

جوانه زد صد لبخند

با رویش مـن

ستاره‌اي شد روشن

از رویش خود

دراین زمان فهمیدم

مهر اسـت بـه ماه و ماه مهر اسـت بـه مـن

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی دخترونه

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی ها

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل درباره ماه مهر

عکس تولد من یه مهر ماهی ام برای دختر و پسرها + متن های زیبا در مورد متولدین مهر ماه

عکس پروفایل مهر ماهی جدید 

 

مهر، ماه خدا مهر، ماه تولد مـن

بـه رسم ماه مهر تعادل و عدالتت را خواستار شدم

بـه رسم ماه مهر مهربانت گشتم

بـه رسم برگ‌هاي رنگی مهر رنگین کمانت گشتم

بـه رسم مهر مادرم کـه مرا در مهر متولد کرد

مهر مادرم بـه دلم

و مهر مـن بـه دل کودکم تا همیشه

مهر یادآور شروع دوران درس

مهر همیشه بالاترین تنوع را داشتی

در سراسر سال هـای تحصیلیم

مهر سپاس برای توست سراسرت زیبایی و رهایی

رها شدن برگ از درخت ازآن توست مهر

رنگ بـه رنگ کردن آسمان

و درختان همـه از توست مهر

فصل انار دانه دانه مهر یادآور انگیزه‌ هاي کودکی

نخستین بارش‌ها بعد از روز‌هاي گرم با توست مهر

مهر مهرت بـه دلم دوازدهمت روز تولدم

روز سر بیرون آوردن از دنیای درون مادرم

مهر حال و هوای غروبت غم دارد

اما شب‌ هایت عالمی دارد

هوایت نه سرد نه گرم باب دل هـمه دلت آرام مهر

مهر بـه رسم ترازویت علی شد

محرم راز و اسرار دل مهری‌ ام

مهر دوستی‌ ها از توست

مهر حتّي نامت دلنشین

مهر صبر در تـو جای دارد

مهر، ماه تولدم دوستت دارم