پارس ناز پورتال

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره 2023 + متن های زیبای عاشقانه 

 

دراین قسمت عکس نوشته هاي زیبای عاشقانه دونفری را آورده ایم. بـه همراه این عکسها متن ها و تکست هاي زیبای عاشقانه و احساسی را هم بـه اشتراک می‌گذاریم. آورده اند کـه وقتی دلم برای تـو بی تاب میشود، چشمم برای دیدنت مشتاق می‌شود، آنقدر خجالت مي کشم کـه عشقم بـه تـو، پشت ردیف و قافیه پنهان میشود.

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته عاشقانه 2 نفره 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته احساسی برای عشقم

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

سخت اسـت نظارت اشک هاي شبانه ای کـه بر روی بالشت زیر سرت دفن می‌شوند

سخت اسـت نظارت اشک هاي شبانه ای کـه بـه خاطر خاطرات گذشته و تلخی ان از دل چشم بیرون میریزد

سخت اسـت.بتوانی جلوی اشک هایي را بگیری کـه نبود کسی علت ان اسـت

تمام شب هاي خودرا با اشک هاي یواشکی سر کردم تا ارام شوم

تا در گذر لحظات عمر یاد عزیزانی باشم کـه میتوانستند کنارم باشند اما نیستند.

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

متن هاي عاشقانه دونفره 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس هاي عاشقانه دونفری

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

غرق دردم ولی می خـنـدم
خنده ای کـه تلخیـش را
فقط خودم میدانم وخدای خودم
عمق درد مـن دیــدنـی نـیـسـت،
تـلاش بـیهـوده نکن بـرای دلداری دادنم
اگر راسـت مـی گـویـی مـرا بـشنـاس
بـهـانـه هـایـم را
لـج کـردنـم را
بـچه شدنـم را
کـج خـلـق شـدنـم را.

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

تکست هاي احساسی خاص

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﮕﻮ — ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ
ﭼـﻪ ﻓــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﻣـﻦ ، ﺍﺯ ﺗــﻮ
ﺍﺯ ﺑـﺎﺭﺍﻥ
ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـﻢ ﺑـﮕـﯿـﺮ ﻭ ﺩﺭ ﮔـﻮﺷــﻢ
ﺍﺯ ﻣــﺎﻧــﺪﻥ ﺑــﮕــﻮ
ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﯾﺰﺩ 
ﮔــﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧـﺠـﺎﻟـﺘـﯽ ﯾـﻢ ﺭﻧـﮓ ﺑـﮕـﯿـﺮﺩ
ﺍﺯ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺯ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺧـﻮﺩﺕ ﻣـﯿــﺨـﻮﺍﻫـﯽ
ﺍﺯ ﺧــﻮﺩﺕ ﺑــﮕــﻮ
ﭼــﻪ ﻓـﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﭼـﻪ
ﻓــﻘـــﻂ ﺑــﮕـــﻮ
ﺣــﺮﻑ ﺑـﺰﻥ
*ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ*

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

نقش چشمان خمارت ، چـه كشيدن دارد 
سايه ساران دو زلفت ، چـه لميدن دارد 
آنقدر خوب و مليحي كه بـه يک جرعه نگاه
حس مستي لبت ، طعم چشيدن دارد
مثل موسيقي شوري ، كه بيات تركش
پرده ها دارد و بي پرده ، شنيدن دارد
اين تپش چيست ، كه در سينۀ لرزان تـو نيز
همچو آهوبره ای ، شوق جهيدن دارد
تـو تمناي غزل كردي وگلواژه شكفت
گل ، ز گلخانۀ دامان تـو چيدن دارد
عطر گيسوي تـو را گر ببرد ، دست نسيم
تا فرا سوي زمان ، باز دويدن دارد
بهتر از هر گل نازي و بـه نازت نازم
*نازنين هر چـه كنی نازخریدن دارد*

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

*خدﺍﯾــــﺎ*
ﮔـــﺮﯾـﺴﺘــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﺍو ﺍﺯﺗـــﻪ ﺩﻝ 
ﺗــﻮ ﺑــــــﺎﻭﺭﻡ ﮐﻦ
ﺧـــﺪﺍﯾـــﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤــﺶ
ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪﻯ کردم
بـه اﻭ بگو ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤـــﺶ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷــﺖ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻭ ﺷﺎﺩﻡ
*ﺑﮕﻮ ﺑــﻤــﺎﻧﺪ*

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

نداشته هایت را بی خیال 
غصه هایت را بی خیال
هر چـه کـه تورا نا آرام می کند بی خیال
همین کـه امروز نفس کشیده ای  خوش بـه حالت

عمیق نفس بکش
عشق را
زندگی را
بودن را
بچش 
ببین 
لمس کن 
کـه زندگی زیباست

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عشق لیاقت می خواهد وعاشق شدن جرات
همیشه در پی کسی باش کـه
با تمام کاستی ها و کمی ها و عیب هایت
حاضر باشد بـه تـو عشق بورزد
و تـو رابه همه ی دنیا نشان بدهد
و بگوید کـه *این تمام دنیای مـن اسـت*

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

خدای مهربانم
الـهی
همـیشه در حوالی دلتنگی هاي مـن
جاری میــشوی
الهی.
جـاری می شوي در ابری چـشمانم
و میــباری آنقدر تا زلال شــوم
الهی
انقدر کـه آسـمانی شود هوای دلم
داشتن تـو
بـه همه ی نداشته ها می ارزد
الهی
همیشه هم نفس و هم قدم راه زندگی بندگانت باش
الهی
مـا بندگان رو بحال خودمان رها نکرد

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته هاي عاشقانه دو نفره + متن هاي داغ و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه 2023

اهل شعرم اهل تنهایی و درد
پیشه ام فریاد اسـت کاسبم کاسب دل
صادراتم شادی و وارداتم غم و درد
دوستانی دارم سردتر از سردی برف
گاه گاهی یخشان میشکند
گاه گاهی دلشان می سوزد ولی از روی ترحم
سر زمینی دارم مردمانش همه ی دوست. ولی از روی ریا
خنده ام میگیرد
دلشان مرده ولی، لبشان خندان اسـت
گله از اهل تماشا دارم گله از این همه ی حاشا دارم 
خنده ام می‌گیرد
مـن خودم اهل تماشا هستم
گاه گاهی دلی میسازم، میفروشم بشما
تا بـه آواز صداقت کـه در آن زندانیست دل بی مهر شـما تازه شود
چـه خیالی چـه خیالی 
خوب میدانم دل‌تان بی مهر اسـت.