پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی ,Deepflight یک زیردریایی سوپر فالکن مارک II با ظرفیت دو نفر بوده که 5 متر طول دارد.

 

در دو سمت این زیردریایی و قسمت عقبی آن بال هایی وجود دارد که باعث افزایش سرعت آن شده و سفر به عمق 120 متری زیر آب را امکان پذیر کرده است.

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقیعکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

عکس های جالب و دیدنی زیر دریایی برقی

 

 

این زیردریایی کاملا برقی و دوستدار محیط زیست بوده و با قیمت 1.7 میلیون دلار به فروش می رسد.