پارس ناز پورتال

قاصدک 24

آسانسور منجر به قطع انگشت نوزاد شد

آسانسور منجر به قطع انگشت نوزاد شد

به گزارش پارس ناز آسانسور منجر به قطع انگشت نوزاد شد مادر نوزاد به دوش وارد آسانسور می شود و درب ها بسته می شود. غافل از اینكه دست نوزادش لای درب می ماند. آسانسور حركت می كند و انگشت نوزاد كنده می شود.

دکتر حسین کرمانپور رئیس اورژانس بیمارستان سینا در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: اینها را می نویسم كه آموزش ببینیم و مراقب همه چیز باشیم.

 

آسانسور منجر به قطع انگشت نوزاد شد