پارس ناز پورتال

قاصدک 24

تمام اصطلاحات در خیاطی

مجموعه : مدل لباس جدید
تمام اصطلاحات در خیاطی

 آنفورشور: سرسانتیمتر را ازز روی خط کمر در وسط جلو قرارداده و آن را از میان پا عبور داده تا وسط پشت اندازه میزنیم (در دوخت شلوار نیاز است)

اوزمان طبیعی:
بعد از بسته شدن پنس الگو خود به خود فضا بخورد

آستین بارانی:
نام دیگر آستین رگلان

اوزمان:
یک تکه اضافی که روی الگو می چسبانیم

اساس الگو:
به الگویی که بعد از پرو اضافات لازم روی آن اعمال شود میگویند.

اسموک دوزی:
چین لانه زنبوری روی لباس نوزاد
 آستین پلیسه -پفی:
آستین بالا و پایین چین دار.

آستین اسقفی:
آستین لبه گشاد

آمپرمابل:
پارچه غیر قابل نفوذ آب

آفیسید:
یقه ایستاده جلو بسته

پاترن تیپ:
الگوی قالب بدن

پروب یا پرو لباس:
امتحان کردن لباس

 آمپی ژامپ:
از خط کمر تا روی قوزک پا را گویند

پنس کنفورماسیون:
پنسی که از افتادگی پهلو جلوگیری میکند

پیله سلی:
پیله ای که درقسمت کمر عرض کم و درلبه دامن عریض تر می شود.

پایه:
خطی که به دور گردن دوخته میشود.

پوشش:
سجافی که 2طرف آن باز است و ازز آن نوار یا کش رد میشود.

تاک:
رگه دوزی،نرور