پارس ناز پورتال

قاصدک 24

قاصدک 24

صبا کمالی قبل و بعد از عمل زیبایی صورت (عکس)

مجموعه : اخبار سینما
صبا کمالی قبل و بعد از عمل زیبایی صورت (عکس)
پارس نا،صبا کمالی با چهره ملیح و ظریف‌ اش که در سریال پس از باران بسیار محبوب بود چنین تغییرات اساسی در صورت‌ اش ایجاد کرد و او را از یک دختر شاد و سرزنده به چهره‌‌ای کاملا عبوس و عنق مبدل کرد؟ بینی‌ اش کوچک بود و کاملا مناسب صورت‌ اش.
 
صبا کمالی قبل از عمل زیبایی :
 
 
 
صبا کمالی قبل و بعد از عمل زیبایی صورت (عکس)
 
صبا کمالی بعد از عمل زیبایی :
 
صبا کمالی قبل و بعد از عمل زیبایی صورت (عکس)
 
صبا کمالی قبل و بعد از عمل زیبایی صورت (عکس)