پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عدد سال تولد..!

عدد سال تولد..!

عدد سال تولد..!

در مبحث عدد شناسی فقط با اعداد یک رقمی 1 تا 9 , همچنین اعداد دو رقمی 11 , 22 , و گاهی اوقات 33 , 44 و همانند آن سر و کار داریم . این اعداد را اعداد رهبر می نامند . برای تبدیل هر عدد دیگر به این اعداد , ابتدا ارقام آن عدد را با هم جمع می‌کنیم .

 

برای همانند , اگر متولد سال 1996 باشید ارقام این عدد را باید با هم جمع کنید . اگر حاصل جمع انها یکی از اعداد 1,2,3,..9, 11,22,33,. نشد باید دوباره ارقام عدد حاصل را با هم جمع کنید تا بالاخره به یکی از اعداد یک رقمی 1 تا 9 یا دو رقمی 11, 22, 33, برسید .

 

در مثالی که ذکر شد همانطور که ملاحظه میشود حاصل جمع برابر است با : 25=6+9+9+1 پس باید ارقام 2 و 5 را جمع کنیم : 7=5+2 بنابراین عدد سال تولد شما 7 است .

 

در مثالی دیگر مثلاً اگر در سال 1993 به دنیا آمده باشید آنگاه داریم : 22=3+9+9+1 همانگونه که ملاحظه می کنید حاصل آن عدد 22 می شود و چون این عدد جزء اعداد رهبر است دیگر نیازی به ادامه عملیات نیست و عدد سال تولد شما همین عدد 22 است .

 

مثال های دیگر : اگر کسی در سال 1995 به دنیا آمده باشد برای به دست آوردن عدد سال تولد خود باید بدین ترتیب عمل کند :

 

6=4+2=24=5+9+9+1=1995 بنابراین عدد سال تولد او 6 است .

 

اگر متولد 1948 باشید آنگاه : 22=8+4+9+1 پس عدد سال تولد شما 22 است .

 

عدد ماه تولد

برای به دست آوردن ماه تولد خود باید به جدول زیر توجه کنید :

 

ژانویه =1

 

مارس=3

 

مه=5

 

ژولای=7

 

سپتامبر=9

 

نوامبر=11

 

فوریه=2

 

آوریل =4

 

ژوئن =6

 

آگوست=8

 

اکتبر=10

 

دسامبر=12

 

بنابراین اگر شخصی در ماه اکتبر به دنیا آمده باشد عدد ماه تولد او عبارت است از : 1=0+1=10=اکتبر به دنیا آمده باشد : 2=1+1=11 یعنی عدد ماه تولد او 2 است .

 

عدد روز تولد

برای به دست آوردن عدد روز تولدتان کافی است اعداد دو رقمی « به جزء 11 و 22 » را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسید . مثلاً اگر کسی در روز بیست و یکم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد عدد روز تولد او عبارت است از :

 

3=1+2=21 یا اگر در روز هیجدهم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد داریم : 9=8+1=18 یعنی عدد روز تولد او 9 است . یا اگر در روز نوزدهم به دنیا آمده باشد :1=0+1=10=9+1=19 یعنی عدد روز تولد او 1 است . ولی اگر در روز یازدهم یا بیست و دوم یکی از ماه های سال به دنیا آمده باشد همان عدد روز تولد اوست .

 

عدد سرنوشت

بعد از آنکه عدد سال تولد , عدد ماه تولد , و عدد روز تولد خود را به دست آوردید باید این سه عدد را با هم جمع کنید تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا عدد 11 یا 22 برسید .

 

مثلاً اگر در روز سی ویکم ما دسامبر سال 1955 به دنیا آمده باشید عدد سرنوشت شما به این صورت به دست می آید :

 

6=4+2=24=5+9+9+1=1995=عدد سال تولد

 

3=2+1=12=عدد ماه تولد

 

4=1+3=31=عدد روز تولد

 

4=2+1=13=4+3+6=عدد سرنوشت

 

بنابراین عدد سرنوشت شما 4 است .

 

عدد علامت خورشیدی

در این مرحله , عدد شناسی و طالع بینی با هم ترکیب می شوند . برای به دست آوردن عدد طالع بینی خود باید به جدول زیر توجه کنید . « مثلاً اگر کسی در ماه آذر به دنیا آمده باشد عدد علامت خورشیدی او 9 است . »

 

حمل « متولد فروردین »=1

 

ثور « متولد اردیبهشت » =2

 

جوزا « متولد خرداد » =3

 

سرطان « متولد تیر » =4

 

اسد « متولد مرداد »=5

 

سنبل « متولد شهریور »=6

 

میزان « متولد مهر » =7

 

عقرب « متولد آبان » =8

 

قوس « متولد آذر »=9

 

جدی « متولد دی »=10

 

دلو « متولد بهمن »=11

 

حوت « متولد اسفند »=12

 

عدد تقدیر

برای به دست آوردن عدد تقدیر باید عدد سرنوشت را با عدد علامت خورشیدی جمع کنیم تا به یکی از اعداد 1 تا 9 یا 11 یا 22 برسیم . مثلاً اگر عدد سرنوشت کسی 4 و عدد علامت طالع بینی او 9 باشد آنگاه داریم : 4=3+1=13=9+4 یعنی عدد تقدیر او 4 است .

 

تفسیر اعداد تقدیر

ابتدا عدد تقدیر خود را به همان روشی که گفتیم به دست آوردید سپس تفسیر آن عددی را که در اینجا آورده شده است بخوانید .

 

1ـخود ساخته : شما فردی متکی به نفس , مستقل , مبتکر , مخترع , فرد گرا , شایسته و قابل و رهبر هستید .

 

2ـ مطیع و گوش به فرمان : شما فردی متواضع و فروتن , آماده برای خدمت به دیگران ,و علاقم مند به کار دسته حمعی و مهربان و با محبت , یک همکار خوب ,و سیاستمدار , مصلح , و صبور و شکیبا , شنوا و حساس نسبت به دیگران هستید .

 

3ـ برون گرا : شما فردی هستید که به راحتی افکار و احساسات درونی خورد را ابراز میکنید . فردی خلاق , هنرمند , خوشگل هستید , کسی که از استعدادهای خود برای فایده رساندن به همه استفاده میکند , فردی شوخ طبع و دوستی خوب .

 

4ـ منضبط : هر کاری که لازم و ضروری می دانید انجام میدهید . فردی وظیفه شناس , سخت کوش, و خدمتگذار به دیگران . شما آدمی خویشتندار , خود کنترل , با کفایت و با لیاقت , سازمان دهنده , سازنده , بنیانگذار و دقیق و موشکاف هستید .

 

5ـ آزاد منش : شما فردی مخالف سلطه و قید و بند هستید . کسی که خود را با تغییرات سازگار میکند و میداند چگونه با موقعیت های غیر منتظره مواجه شود , عاشق ایده های جدید , مکتشف, ماجرا جو و اهل سفر , تیز بین , کسی که به خوبی یاد گرفته که به آزادی دیگران احترام بگذارد .

 

6ـ سازمانگر و هماهنگ کننده : کسی که در هر موقعیتی میداند که چگونه افراد را با هم هماهنگ کند . مسئول , وظیفه شناس , و کسی که به خوبی خود را با دیگران هماهنگ میکند . و ازعهده مسئولیتها به خوبی بر می آید , کسی که ارزش خانه و خانواده , کمک و حمایت دیگران را میداند , فردی که به خوبی می داند چه موقع باید به کمک دیگران بشتابد و چه موقع باید اجازه بدهد که دیگران خودشان به بهبود وضع خویش بپردازند .

 

7ـ درونگرا : شما کسی هستید که عقل و منطق و بصیرت را در درون خود یافته است , میداند که چگونه بیاندیشید , تحلیل کند , مطالعه کند , بخواند , به مراقبه بپردازد, از بیرون به مسائل بنگرد , در جستجوی حقیقت باشد , اکثر اوقات را به تنهایی بگذراند و یاد گرفته که از تنهایی نترسد .

 

8ـ محکم و پر قدرت : شخص قدرتمندی هستید که از قدرت خود به خوبی میتوانید در راه کسب برتری های مادی بهره بگیرید , کسی که یاد گرفته چگونه از قوانین معنوی برای رسیدن به موفقیت مادی استفاده کند . شما می توانید بدون طمع ورزی و خود خواهی یا بهره کشی از دیگران به بازرسی امور بپردازید و به موفقیتهای مادی دست یابید .

 

9ـ ایثار گر و از خود گذشته : شما فردی فداکار و علاقه مند به خدمت به دیگران هستید و همه ي چیز خود را فدای دیگران میکنید . فردی دوست داشتنی, دلسوز , بخشنده و با گذشت , و دارای قدرت درک بالا هستید . یاد گرفته اید که آدم خشک و یکدنده ای نباشید و تعصبات بی جا را کنار گذاشته اید و نسبت به انها بی توجه هستید و در هر موردی سعی دارید همان چیزی باشید که دیگران می خواهند و همواره در تلاش هستید که دنیا را جای بهتری برای زندگی بسارید .

 

11 ـ روشنفکر : فردی هستید که همواره در جستجوی حقیقت است و از قوه درک شهودی خود استفاده می کند . آدمی مثبت اندیش و خوش بین هستید که فقط خوبی ها را در دیگران می بیند , با حقیقت زندگی میکند , و نظرات روشنگرانه خود را با دیگران در میان میگذارد . به خوبی قادر هستید از نیروهای روانی خود بهره بگیرید و به اتکای الهامات درونی خود جلو میروید . فردی دلسوز و مهربان , دلیر و بی باک , و در عین حال متواضع هستید .

 

22ـ مسلط بر نفس , خویشتندار : نیروهای عظیم درونی را در خود پیدا کرده اید و آنها را برای انجام کارهای بزرگ و فایده رساندن به دیگران به کار می برید . شما خودتان را هرگز محدود نمی کنید و فقط به نیازهای بشری فکر می کنید و اینکه چگونه می توان از قدرتهای خود برای انجام کارهای بزرگ استفاده کرد . شما فردی سازنده و دور اندیش هستید .