پارس ناز پورتال

درمان بواسیر ، شقاق و یا یبوست
قاصدک 24

چندین حدیث زیبا از امامان

مجموعه : مذهبی
چندین حدیث زیبا از امامان

حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
پیامبر اکرم (ص)

هر که شب نیمه ی شعبان را به عبادت به سرآورد

دلش نمی میرد در روزی که دل ها بمیرند
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
خداوند عزوجل

هر کس از مقام پروردگارش بیم داشته باشد

و نفس را از هوس باز دارد به یقین جایگاهش بهشت است
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

کارهای سامان یافته را ناسازگاری و اختلاف تباه و فاسد می کند
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام باقر (ع)

کسی که خشمی را فرو برد که می تواند آنرا اعمال کند

خداوند در قیامت دل او را پر از ایمنی و ایمان سازد
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام هادی (ع)

دنیا بازاری است که عده ای در آن سود می برند

و عده ای دیگر زیان می بینند
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

سزاوار است که انسان از دوستی با دروغگو بپرهیزد
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

هر که یتیمان را سرپرستی کند فرزندانش رسیدگی شوند
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام جواد (ع)

بدان که تو هرگز از چشم خداوند دور نیستی پس بنگر که چگونه ای؟
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

چه بسا کسانی که کار را به تاخیر می اندازند تا اجل بر آنان هجوم می آورد
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
رسول خدا (ص)

ملعون است کسی که پس از من

به دخترم فاطمه (س) ستم کند و حقش را غصب نماید و او را بکشد
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
رسول اکرم (ص)

اگر علی (ع) آفریده نمی شد فاطمه (س) همتائی نداشت
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

کسی که توفیق امداد ویاریش کند کار را شایسته انجام میدهد
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

هر که ترسیده ای را ایمنی دهد

خداوند بزرگ او را از گرفتاریش ایمنی بخشد
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام باقر (ع)

بد بنده ای است آنکه دو چهره و دوزبانه باشد
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

هر کس هدایت را از غیر ره یافتگان بطلبد گمراه می شود
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

نیرومند ترین مردم کسی است که با حلم خود بر خشمش چیره شود
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام سجاد (ع)

عباس (ع) نزد خدای متعال ، جایگاهی دارد

که روز قیامت همه شهدا نسبت به آن مقام غبطه می خورند
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام صادق (ع)

برترین کارها نماز به وقت نیکی به پدر و مادر و جهاد در راه خداست
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

مغرور به ایمنی خویش مباش که از همان جای امنیت گرفتار گردی
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران
امام علی (ع)

همراه جماعت مردم باشید واز تفرقه بپرهیزید
حدیث های زیبا و پند آموز از امامان و پیغمبران