پارس ناز پورتال

قاصدک 24

در این شهر مردم ده متر جلوترشان را نمی بینند + عکس

در این شهر مردم ده متر جلوترشان را نمی بینند + عکس
شهرهای صنعتی چین از مرز هشدار گذشته اند. شانگهای، کینگدائو، نانجینگ و سایر شهرها، به قدری آلوده شده اند که مردم ده متر جلوترشان را دیگر نمی بینند.

 آلودگی هوای چین


اینجا مردم ده متر جلوترشان را نمی بینند زندگی اسلوموشن شده و مردم از این وضعیت خسته شده اند. فعلا جلوی فعالیت برخی کارخانه های مظنون به تولید آلودگی توسط مقامات محلی به عنوان چاره جویی موقت گرفته شده است، شاید چند روزی وضعیت بهتر شود.