پارس ناز پورتال

قاصدک 24

گزارشی از زنان روستایی مرد نما + عکس

گزارشی از زنان روستایی مرد نما + عکس
بورنه‌ شاس نام زنان مردنما در آلبانی است. در مناطق کوهستانی شمال آلبانی اگر در خانواده‌ ای سرپرست مردی وجود نداشته باشد، یکی از زنان نقش رهبری را به عهده می‌ گیرد و مرد می‌ شود. او یک عمر باید از عشق و زناشویی بپرهیزد.
 

 

گزارشی از زنان روستایی مرد نما + عکس
 

گزارشی از زنان روستایی مرد نما + عکس
 

گزارشی از زنان روستایی مرد نما + عکس
 

گزارشی از زنان روستایی مرد نما + عکس