پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اعدام به روش تزریقی اولین جمله اعدامی + عکس

مجموعه : مجله خبری روز
اعدام به روش تزریقی اولین جمله اعدامی + عکس
مایکل لی در ایالت اوکلوهاما به جرم قتل یکی از همکارانش به روش مهلکی اعدام شد.مایکل و همکارش ریچاردز یوست در فروشگاه تولسا کویک تریپ کار می نمودند.اوایل صبح مورخه 25 فیبریه 1995 مایکل به اتفاق سه نفر دیگر ریچاردز را به نحو وحشتناکی به قتل رساندند و سپس فروشگاه را به سرقت بردند.
 


ریچاردز یوست دو نفر مجرمان در سال 2009 و 2011 اعدام شدند.اما آقای لی جهت تحقیقات بیشتر به حبس ابد محکوم شد.دادگاه ضمن احراز جرم  عصر روز پنج شنبه مایکل را بوسیله تزریق مهلک اعدام نمود.او در حالی که هیچ گونه علایم استرس در او نمایان نبود اولین کلماتی که او پس از تزریق مرگ اور به زبان اورد این جمله بود"احساس می کنم تمام بدنم می سوزد
 

اعدام به روش تزریقی اولین جمله اعدامی + عکس
 


اختصاصی پارس ناز