پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سرقت لباس عروس 24 میلیون تومانی توسط این مرد +عکس

مجموعه : مجله خبری روز
سرقت لباس عروس 24 میلیون تومانی توسط این مرد +عکس
دوربین های مخفی لحظه سرقت بوتیک عروس را به تصویر کشیدند که دزد معتادی را نشان می دهد که از فرط مستی لباس عروس 24 میلیون تومانی را با زحمت هر چه تمام در حالی که تلو تلو کنان حرکت می نماید به سمت خانه حمل می نماید.جان هاولت 36 ساله عصر انروز از فرط نوشیدن و کشیدن مواد مخدر در حالی که کنترل خود را از دست داده بود دست به سرقت بوتیک ویکتوریا در مرکز شهر سوانسی زد.او با زحمت هر چه تمام در زیر وزن لباس عروس5 هزار پوندی شانه خم می نمود و تلو تلو کنان به سمت خانه می رفت.
 


جان هاولت هنگامی که به خانه رسید از فرط خستگی و مستی لباس عروس را روی تخت انداخت و بیهوش شد.صبح که از خواب برخاست خود را در میان توده عظیمی از لباس عروس یافت.به گزارش پارس ناز هنگامی که پلیس به منزل او مراجعه نمود هاولت از ترس و دستپاچگی لباس را با زور در کمدی زیر راه پله چپاند.خانم جونز مسول بوتیک عروس می گوید قرار بود چند روز قبل عروس خانم لباس به سرقت رفته را به تن نماید اما شانس نداشت و مجبور به استفاده از لباس دیگر شد.
 

سرقت لباس عروس 24 میلیون تومانی توسط این مرد +عکس
 
هاولت در ابتدا منکر همه چیز شد.اما هنگامی که تصاویر سرقت خود را در دوربین مخفی مشاده نمود سرقت خود را پذیرفت.افسر پلیس نیکولا توماس در دادگاه گفت او در صبح هنگامی که دستگیر شد از فرط مستی نمی دانست چه اتفاقی برایش افتاده است.او هنگامی که صبح بیدار شده بود خود را در میان کپه ای از لباس عروس مشاهده نموده است.
 

سرقت لباس عروس 24 میلیون تومانی توسط این مرد +عکس
 
هاولت ساکن تاون هیل سوانسی چندین مورد بزه دیگر را در پرونده خود دارد.حکم زندان او از سوی قاضی پرونده جهت تحقیقات بیشتر تا اواخر همین ماه به تعویق افتاده بود.اما قاضی پس از رویت دوربین های مخفی فروشگاه حکم هاولت را صادر نمود.به گزارش پارس ناز هاولت با گذاشتن وثیقه ازاد شد.او همچنین از سوی دادگاه به عدم تردد شبانه در اطراف مغازه ای سوانسی محکوم شد.
 

سرقت لباس عروس 24 میلیون تومانی توسط این مرد +عکس
 
 

اختصاصی پارس ناز