پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اقدام عجیب دیوید بکهام در مسابقه تلویزیونی +(عکس)

اقدام عجیب دیوید بکهام در مسابقه تلویزیونی +(عکس)
حتما تا اندازه ای با بازی رولت بازی با تخم مرغ اشنایی دارید.این بازی برگرفته از بازی خطرناک هفت تیر کشی است با این تفاوت که به جای استفاده از هفت تیر و گلوله از تخم مرغ و سبد استفاده می شود. بازیکن سرشناس سابق فوتبال دیوید بکهام به شو رولت بازی تخم مرغ دعوت شده بود.داخل سبد رولت هم تخم مرغ خام وجود دارد و هم تخم مرغ پخته.
 

 
بسته به شانس کسی که صاحب تخم مرغ خام شود می تواند انرا به پیشانی طرف مقابل بزند.دیدید بکهام مثل فوتبال این بار نیز خوش شانس بود.به گزارش پارس ناز تخم مرغ خام را صاحب شد و انرا به پیشانی مجری برنامه اقای جیمی فالون زد.زرده تخم مرغ از پیشانی جیمی به روی صورت و لباسش سرازیر شد.دوتایی شروع به خنده نمودند.بکهام به خاطر اینکه مجری احساس خجالت ننماید مقداری از تخم مرغ را گرفت و روی موهای خودش نیز کشید.
 

اقدام عجیب دیوید بکهام در مسابقه تلویزیونی +(عکس)

بکهام 38 ساله پس از برنده شدن در بازی رولت تخم مرغ خامی را به پیشانی مجری برنامه زد.
 

اقدام عجیب دیوید بکهام در مسابقه تلویزیونی +(عکس)

سرازیر شدن تخم مرغ از پیشانی مجری برنامه آقای جیمی فالون
 

اقدام عجیب دیوید بکهام در مسابقه تلویزیونی +(عکس)

بکهام به رسم مردانگی  مقداری زده تخم مرغ را به موهای خودش نیز کشید.
 

اقدام عجیب دیوید بکهام در مسابقه تلویزیونی +(عکس)