پارس ناز پورتال

قاصدک 24

اتفاق عجیب برای دختر دانشجو افتادن در فاضلاب (عکس)

مجموعه : مجله خبری روز
اتفاق عجیب برای دختر دانشجو افتادن در فاضلاب (عکس)
دختر نوجوان 16 ساله اهل دوور ایالت کنت هنگامی که گوشی موبالش در جوی فاضلاب نسبتا عمیق شهر افتاد تصمیم گرفت خود را مجهز به یک جفت چکه و حوله نماید و به هر طریقی شده انرا در بیاورد.به کمک مادر از چاه فاضلاب رفت پایین.هنگامی که تا گردن در فاضلاب فرو رفته بود به خاطر وزن سنگین خود نمی توانست بالا بیاید.مادر دختر خانم "جوآن برچنو 36 ساله از ترس خفه شدن دخترش سریعا به آتش نشانی زنگ می زند.
 

مامورین به موقع بالای چاه حاضر می شوند و دختر را نجات می دهند.دختر دانشجو "الا آن برچینو می گوید همه چیز به ارامی داشت تمام می شد.من می توانستم بالا بیایم.نیاز به کمک نبود.فقط مادرم یک خورده دستپاچه شد و فورا به امداد و نجات زنگ زد.هنگامی که من بالا امدم از خجالت یک راست به سمت خانه به راه افتادم و خودم را انداختم در حمام.وی می افزاید با گوشی موبایلم صحبت می کردم.
 
اتفاق عجیب برای دختر دانشجو افتادن در فاضلاب (عکس)

هنگامی که می خواستم انرا در جیبم بگذارم از دستم لیز خورد و افتاد تو چاه فاضلاب.مادر دختر می گوید چاه فاضلاب نزدیک خانه بود.هنگامی که من شتابان به سمت خانه رفتم تا به امداد و نجات زنگ بزنم هنگامی که برگشتم و دیدم دخترم به سمت خانه می اید از خنده روده بر شده بودم.
 
اتفاق عجیب برای دختر دانشجو افتادن در فاضلاب (عکس)
 
اتفاق عجیب برای دختر دانشجو افتادن در فاضلاب (عکس)
 
 
 
منبع:دیلی خبر