پارس ناز پورتال

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

مجموعه : دکوراسیون
تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

تزئین دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته را به صورت تصویری آموزش ببینید

برای انجام بعضی کارها و ایجاد تغییرات ساده لازم نیست حتما” در آن کار متخصص باشید! یک نمونه ساده برای اثبات این ادعا را در این آموزش ببینید.

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

 

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیاز به زیر سازی زیادی ندارد فقط چاله ها را پرکنید

انجام تکنیک کاشی شکسته روی دیوار نیاز به زیر سازی زیادی ندارد، همین قدر که کمی چاله چوله ها پر بشوند و سطح کار عاری از تکه کاشی های قبلی شود کافی است !

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

 

تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی قطعاتی از کاغذ مومی یا تور شماره دوزی بچسبانید

از کاغذ مومی یا تور شماره دوزی قطعاتی به اندازه 50 سانت در بلندی کار ببرید و تکه های کاشی را با طراحی دلخواه روی آن بچسبانید.

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

 

کاشی های شکسته را به صورت نامرتب به طور کامل روی قطعات توری بچسبانید

تمام قطعات را به همین صورت آماده کنید. همانطور که می بینید این تکه های پازلی خیلی مرتب نیستند!

 

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

روی دیوار را با ماله ملات بکشید

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

 

تکه ها را کنار هم و قسمت به قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید و بگذارید کاملا” خشک شود

تکه را کنار هم و قسمت به قسمت روی دیوار ملات دار بچسبانید. بگذارید 24 ساعت بماند تا کاملا” خشک شود.

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

 

بعد از اینکه کاملا” خشک شد روی کار را ملات مفصلی بکشید

بعد از 24 ساعت روی کار را ملات مفصلی بکشید. ( در این کار برای هماهنگی و زیبائی بیشتر به ملات پودر رنگ قهوه ای زده شده )

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

 

15دقیقه ملات را بگذارید تا کمی خشک شود

 

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

 

با یک تکه اسفنج یا پارچه مرطوب روی کار را پاک کنید

 

تزئین زیبای دیوار آشپزخانه با کاشی شکسته

 

این هم حاصل کار! پریزها و کلیدهای برق را هم به آقایان بسپارید تا نصب کنند