پارس ناز پورتال

تبلیغات

مراسم مسابقه ملکه زیبایی در بین پیرزن ها +عکس

مراسم مسابقه ملکه زیبایی در بین پیرزن ها +عکس

مراسم مسابقه ملکه زیبایی در بین پیرزن ها مثل باد و برق می گذرد زمان؛ ما پیر و خسته و شکسته می شویم در گذر عمری که به یک چشم به هم زدن می ماند. اما دل بعضی از ما جوان می ماند و سرشار از انرژی. پایان ندارد انگار نیرویشان! زیبایی و کمال چیست؟ ذهن است یا زبان؟ تن است یا جان؟ این چه جادویی است که تا لحظه آخر با ماست؟

مراسم مسابقه ملکه زیبایی در بین پیرزن ها +عکس

مثل باد و برق می گذرد زمان؛ ما پیر و خسته و شکسته می شویم در گذر عمری که به یک چشم به هم زدن می ماند. اما دل بعضی از ما جوان می ماند و سرشار از انرژی. پایان ندارد انگار نیرویشان!

مراسم مسابقه ملکه زیبایی در بین پیرزن ها +عکس

در برزیل مسابقه ای برگزار شده است با عنوان « زیبایی پایان ناپذیر» و در آن، زنان سالخورده به رقابت با هم می پردازند. گزیده ای از گزارش تصویری رویترز از این مسابقه را می بینیم.

مراسم مسابقه ملکه زیبایی در بین پیرزن ها +عکس

 

 

 

عصر ایران