پارس ناز پورتال

افشای چهره و دستگیری مردان زن نما در تهران

افشای چهره و دستگیری مردان زن نما در تهران

افشای چهره و دستگیری مردان زن نما در تهران هنوز معلوم نیست چه تعداد ازین مردان زن نما در جامعه وجود دارند که با دزدی اخازی و هزار جور خلاف دیگر به جامعه آسیب میزنند لطفا در صورت برخورد با چنین افرادی حتما با پلیس 110 یا امنیت اخلاقی تماس بگیرید.