پارس ناز پورتال

کشف راه حل سنتی و طبیعی تصفیه آب جهان با دانه تُرُب کوهی

کشف راه حل سنتی و طبیعی تصفیه آب جهان با دانه تُرُب کوهی

بررسی های جدید نشان می دهند که این دانه ها در حقیقت غشای بیرونی باکتری ها را با یکدیگر در هم می آمیزند و از آنجایی که این غشای بیرونی اصلی ترین سیستم محافظ این باکتری هاست، تخریب آن موجب مرگ سلول ها خواهد شد.

 

آن ها علاوه بر این موفق شدند بهترین زمان برای برداشت دانه های ترب کوهی را نیز مشخص کنند که در طول فصل بارندگی و در زمانی بود که دانه ها کاملاً رشد کرده اند. تا پیش از این تشخیص بهترین زمان برای برداشت این دانه ها با حدس و گمان انجام می شد و به این ترتیب میزان موفقیت آمیز بودن فرآیند تصفیه ی آب کاری دشوار بود.

 

در دوران مصر باستان از دانه های ترب کوهی (با نام علمی Moringa Oleifera) برای تصفیه ی آب و تمیز کردن ظروف سفالی استفاده می شد اما تا کنون دانشمندان اطلاعی از طرز کار این دانه ها نداشتند.

 

کشف راه حل سنتی و طبیعی تصفیه آب جهان با دانه تُرُب کوهی

 

حال طبق آنچه در مقاله ی جدیدی آمده است، محققان موفق به درک کارکرد دقیق این دانه ها شده اند. تا پیش از این می دانستیم که پروتئین موجود در دانه های ترب کوهی موجب می شود باکتری ها یک جا جمع شده، بمیرند و سپس در کف ظرف ته نشین شوند و به این ترتیب بیشتر آب موجود در ظرف، پاکیزه و قابل استفاده باشد.

 

کشف راه حل سنتی و طبیعی تصفیه آب جهان با دانه تُرُب کوهی

می توان از این اطلاعات جدید برای کاشت هدفدار ترب کوهی در مناطق محروم و دورافتاده استفاده کرد و از آنجایی که دیگر قسمت های گیاه نیز خوراکی هستند، می توانند علاوه بر خاصیت حیاتی پاکسازی آب، جالب انگیز – غذایی مفیدی نیز برای ساکنین این مناطق محسوب شوند. گفته می شود حدود ۷۶۹ میلیون نفر در سراسر جهان از دسترسی به آب سالم محروم هستند که سالانه به مرگ حدود ۸۴۰۰۰۰ نفر می انجامد در حالی که می توان به سادگی با تعبیه ی منابع آب سالم از این میزان مرگ ومیر جلوگیری کرد.

 

    البته استفاده ی گسترده از این دانه ها به عنوان شیوه ای برای پاکسازی آب همچنان نیازمند تحقیقات و منابع مالی بیشتر است تا بتوانیم آبی ۱۰۰ درصد سالم و تصفیه شده داشته باشیم اما راه چندانی تا رسیدن به این هدف باقی نمانده و موفقیت این پروژه می تواند قدم بزرگی در راه بهبود وضعیت معیشتی بسیاری از مردمان ساکن مناطق دورافتاده ی کشورهای فقیر یا در حال توسعه باشد.