"> سفری خوش با سالمندان

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

سفری خوش با سالمندان

سفری خوش با سالمندان

– توصیه می شود که سالمندان در طول سفر در صندلی عقب بنشینند و كمربند ایمنی را ببندند.

– هرگز به مدت طولانی به طور ثابت در اتومبیل ننشینند و تحرك داشته باشند.

– از مسافرت لذت ببرند و استرس و اضطراب نداشته باشند.

– قبل از سفر با مراجعه به پزشك معالج دستورات دارویی لازم را بگیرند و به اندازه‌ی كافی دارو همراه خود داشته باشند.

– همسفران را از بیماری خود مطلع سازند و در صورت مشاهده علایم و ناراحتی، به آنها اطلاع دهند.

– از جا به جایی ساك و وسایل سنگین خودداری كنند.

– از مصرف غذاهای چرب و شور پرهیز نمایند.