"> حدیث های زیبا در باب حضرت زینب

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

حدیث های زیبا در باب حضرت زینب

حدیث های زیبا در باب حضرت زینب
 

ابوبكر با این سند: محمد بن زكریا، جعفر بن محمدبن عماره‏كندى، پدرش، حسین بن صالح، حى دو مرد از بنى‏هاشم، از حضرت‏زینب علیهاالسلام دختر على علیه‌السلام روایت كرد كه زینب علیهاالسلام فرمود: «قالت فاطمه علیهاالسلام: … و نحن وسیلته فى‏خلقه و نحن خاصته و محل‏قدسه و نحن حجته فى غیبه و نحن ورثه انبیائه…» «مـا وسیله‏ارتباط خدا بامخلوق‏هاى او هستیم. مـا برگزیدگان خداییم و جایگاه پاكى‏ها، مـا راهنماهاى روشن خداییم و وارث پیامبران اوهستیم‏». 1

 

 

بهشت جایگاه شیعیان

ابى‏حجاف «از محمدبن عمر بن حسن»، از زینب، بـه نقل از فاطمه علیهاالسلام و اشجع، بلیدبن سلیمان «از ابى‏حجاج، محمدبن عمرو هاشمى» اززینب دختر على علیه‌السلام نقل كرد كه فاطمه علیهاالسلام فرمود: «قالت فاطمه علیهاالسلام : ان رسول الله قال لعلى اما انك یابن‏ابى‏طالب و شیعتك فى‏الجنه‏» «و سیجى‏ء اقوام ینتحلون حبك ثم‏یمرقون مـن الاسلام كمایمرق السهم مـن الرمیه.» رسول خدا بـه‏على علیه‌السلام فرمود: «اى پسر ابوطالب! همانا تـو و رهروان تـو در بهشت‏اند و بـه زودى قومى مى‏آیند كه از دوستى تـو سخن مى‏گویند. آنگاه از اسلام فرار مى‏كنند. مانند پرت شدن تیر از كمان.»2

 

دوستى آل محمد صلى الله علیه و آله و سلم

روایتى معروف بـه «فاطمیات‏» در باب دوست داشتن آل محمد كه بااین اسناد نقل شده اسـت: «… عن فاطمه بنت السجاد على بن الحسین زین العابدین علیه‌السلام عن‏فاطمه بنت ابى عبد الله الحسین علیه‌السلام عن زینب بنت امیر المؤمنین علیه‌السلام عن فاطمه بنت رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله قالت: الا مـن مات على حب آل محمد مات شهیدا» «آگاه باشید هر كسى كه ‏بر دوستى آل محمد بمیرد، شهید اسـت.»