پارس ناز پورتال

میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)

مجموعه : دکوراسیون
میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)
اینجا رستورانی در سئول است و آنچه می بینید، طراحی خارق العاده "کریم رشید" است که با الهام از "درخت" سعی کرده ارتباطات انسانی در زندگی روزمره را وسعت ببخشد.
 
آموجی فود کپیتال در پایتخت کره جنوبی را می بینید .
 

 

میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)
 

میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)
 

میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)
 

میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)
 

میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)
 

میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)
 

میز و صندلی های درختی بی نظیر (عکس)