پارس ناز پورتال

شهری که آسمانش رنگین کمانی است (عکس)

شهری که آسمانش رنگین کمانی است (عکس)
سئولین این امر بیان می دارند که این زیبا سازی علاوه بر تأثیر روی روحیه ی افراد مقیم این شهر موجب شده که فعالیت های تجاری و اقتصادی منطقه نیز بهبود یابد.زیبا سازی شهر ها نیز از جمله مقوله های جالب و بسیار جذاب برای هر شهر و دیار محسوب می شود.


به گزارش پارس ناز  ایجاد سقفی با چتر های زیبا بر فراز شهر آگادا در کشور پرتغال بسیاری از توریست ها را به این شهر کشانده است.چتر های شناور در هوا با رنگ آمیزی های بسیار شاد و زیبا نمایی ویژه به این شهر بخشیده است.
مسئولین این امر بیان می دارند که این زیبا سازی علاوه بر تأثیر روی روحیه ی افراد مقیم این شهر موجب شده که فعالیت های تجاری و اقتصادی منطقه نیز بهبود یابد.