ایجاد سوراخ عجیب بر روی شکم گاو ها (عکس)

ایجاد سوراخ عجیب بر روی شکم گاو ها (عکس)

این سوراخ ها توسط پوشش های پلاستیکی باز نگه داشته می شود و امکان دیدن محتویات داخل شکم و چگونگی هضم آن وجود دارد.
 

 

ایجاد سوراخ عجیب بر روی شکم گاو ها (عکس)
 

ایجاد سوراخ عجیب بر روی شکم گاو ها (عکس)
 
 
 
 

Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات