پارس ناز پورتال

آزاد شدن معاون تربیت بدنی

آزاد شدن معاون تربیت بدنی

دادکان معاون تربیت بدنی دانشگاه آزاد شد
محمد دادکان با حکم میرزاده معاون تربیت بدنی دانشگاه آزاد شد.

 محمد دادکان با حکم میرزاده سرپرست دانشگاه آزاد به سمت معاون تربیت بدنی این دانشگاه منصوب شد.

بر اساس این گزارش، دادکان پیش از این رئیس فدراسیون فوتبال کشور بود./فارس