پارس ناز پورتال

طلب عافیت با این دعا

مجموعه : مذهبی
طلب عافیت با این دعا

امام كاظم (ع) در دعای خویش جهت طلب عافیت از خداوند این دعا را می خواند:

 

«اللهم عافنی من شر ما ینزل من السماء الی الارض و من شر ما یعرج فیها، و من شر ما ذرا فی الارض و ما یخرج منها»

 

 

«خدایا من از تو عافیت مسئلت دارم.عافیت نیكو عطایم كن و شكر بر عافیت و شكر بر شكر عافیت ارزانیم فرما.»رسول اكرم (ص) در دعای خویش برای درخواست عافیت این دعا را می خواند:

 

«اسالك تمام العافیه»«عافیت كامل عطایم فرما.»

 

 

سپس می فرمود:عافیت كامل، همان رسیدن به بهشت است، و نجات از آتش.دعا برای تهی نبودن زندگی از نان و مواد غذاییرسول اكرم (ص) در مقام دعا، عرض می كرد:

 

«اللهم بارك لنا فی الخبر، و لا تفرق بیننا و بینه فلولا الخبز ما صمنا، و لا صلینا و لا ادینا ربنا، عزو جل»

 

« خدایا به نام ما بركت بده، و میان ما و آن جدایی میفكن زیرا اگر نان (ماده غذایی) نباشد، نه می توانیم روزه بگیریم، و نه نماز بخوانیم، و نه دیگر واجبات را انجام دهیم.