پارس ناز پورتال

لایچین سیر

تبلیغات

هما پرنده ای افسانه ای چگونه بود؟

هما پرنده ای افسانه ای چگونه بود؟

پرنده هما در اسطوره های ایرانی جایگاه مهمی دارد و معروف است که سایه اش بر سر هر کس بیافتد به سعادت و کامرانی خواهد رسید به همین دلیل به مرغ سعادت معروف شده است.

 

همای بر همه مرغان از آن شرف دارد   که استخوان خورد و جانور نیازارد  ( سعدی )

 

در تخت جمشید که پایتخت هخامنشیان بوده است دو مجسمه سنگی از هما پیدا شده ، این نشان میدهد که هما در زمان ایران باستان نیز پرنده سعادت بوده است.

حقیقتا چند درصد از ایرانی ها میدانند که هما پرنده ای کهن نقش آن بارها و بارها در سرستون های تخت جمشید به کار رفته و نام آن بارهاو بارها در اشعار بزرگان ادب پارسی تکرار شده چه نوع موجودی است؟!

موجودیکه از دیر باز در باورهای مردم این سرزمین نشانه خوشبختی و سعادت انسانهای پاک نهاد آریایی بوده ، این پرنده نه تنها در ایران باستان بلکه در اساطیر مصر و یونان نیز صاحب کرامت است.

در ادبیات داستانی کهن این مرز و بوم آمده است که هرگاه پادشاهی درمیگذشت و وارثی برای جانشینی نداشته است مردم را در میدانی جمع میکردند و همایی را رها میساختند و هما بر روی سر یا شانه هر کس که مینشست آن شخص پادشاه آن سرزمین میشد.

اکثریت قریب به اتفاق ایرانیان هما را پرنده ای افسانه ای و شبیه به ققنوس میدانند ؛ پرنده ای که تنها در داستان ها و اساطیر باستانی وجود داشته است ، با این وجود زرتشتیان ایران به خوبی با این پرنده آشنایی دارند.

آنها بر این باور بودند که هرگاه هما به سراغ جسد فردی که برروی بلندی قرار داده شده است بیاید ، آن فرد در عالم جاودان سعادتمند خواهد شد و از این رو بود که ایرانیان زرتشتی هما را مرغ سعادت میدانستند.

 

همای اوج سعادت به دام ما افتد  اگر تو را نظری بر مقام ما افتد ( حافظ )
Loading...
a
فحشا در آذربایجان با انتخاب زیباترین دختر برهنه دنیا + عکس
فحشا در آذربایجان با انتخاب زیباترین دختر برهنه دنیا + عکس
مشاهده بیشتر