پارس ناز پورتال

رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)

رودخانه خونی در اسپانیا (عکس)
تینتو در زبان اسپانیایی یعنی قرمز و دلیل قرمز بودن آب این رودخانه وجود مس و اهن زیاد در خاک اطراف رودخانه است.این منطقه یکی از اسیدی ترین مناطق جهان است   و معادنی به قدمت 3 هزار سال در این منطقه دیده می شود.