"> زمان مرگ خود را از این ساعت بخواهید (عکس)

پارس ناز پورتال

تبلیغات

تبلیغات

تبلیغات

زمان مرگ خود را از این ساعت بخواهید (عکس)

زمان مرگ خود را از این ساعت بخواهید (عکس)

ساعت دیجیتالی مچی جدیدی ساخته شده است که بنا بر ادعای سازندگان آن، می تواند به کاربر کمک کند زمان باقی مانده از عمر خود را محاسبه کنند….