پارس ناز پورتال

رسم های جالب و عجیب عروسی در کره جنوبی

رسم های جالب و عجیب عروسی در کره جنوبی
در کره جنوبی در شب پس از مراسم عروسی داماد نباید پایش را بشوید. زیرا قبل از آن به مدت 20-10 دقیقه با ماهی فاسد به پایش شلاق زنده اند. با چنین بوی « خوشی» او در تختخواب عروسی می خوابد.