قد بلندترین خانم دنیا از مرگ نجات پیدا کرد! (عکس)

قد بلندترین خانم دنیا از مرگ نجات پیدا کرد! (عکس)

خانم صدیقه پروین با 234 سانتی متر قد و 28 ساله که در بنگال غربی زندگی می کند به دلیل توموری در مغزش ضمن افزایش مداوم قد با خطر کوری و مرگ زود هنگام مواجه بود.جراحان با بیرون آوردن این غده او را از کوری و افزایش قد و مرگ زود هنگام نجات دادند.
 
 
شفقنا
 
 
Xبستن تبلیغ
تبلیغات
Xبستن تبلیغ
تبلیغات