پارس ناز پورتال

قاصدک 24

پسر جوانی در برابر نامزد خود رکورد سماجت را شکست! +عکس

پسر جوانی در برابر نامزد خود رکورد سماجت را شکست! +عکس

پسر جوانی در برابر نامزد خود رکورد سماجت را شکست,شاید برای شما هم پیش امده که بر سر موضوعی با نامزدتان اختلاف پیدا نمایید.این اختلافات به مرور زمان و یا با پادرمیانی بزرگترها و سنگ نیم کیلو شدن یکی از زوجین به پایان می رسد اما شاید بتوان گفت این آقا پسر جوان رکورد سماجت را شکست و بیش از یک ماه جلو محل کار خانمش زانو زد تا شاید دلش به رحم اید و او را ببخشد

پسر جوانی در برابر نامزد خود رکورد سماجت را شکست! +عکس

خبر در 6 نوامبر 2014 شهردونگینگ در ایالت شاندونگ چین شاهد حرکت عجیب جوانی بود که به مدت یک ماه در برابر نامزدش دوزانو زده بود تا شاید او را ببخشد.

پسر جوانی در برابر نامزد خود رکورد سماجت را شکست! +عکس

این نوع حرکت جوان دل بسیاری از شهروندان را به رحم اورده بود.مرد جوان اهل ایالت سیشوان روبروی سالن ارایش مو در خیابان دونگ سان در حالی که ناله و زاری می نمود به صورت دو زانو درامده بود و التماس می نمود نامزدش او را ببخشد.گریه و زاری جوان دل بسیاری از شهروندان را به رحم اورده بود.

پسر جوانی در برابر نامزد خود رکورد سماجت را شکست! +عکس

پسر جوانی در برابر نامزد خود رکورد سماجت را شکست! +عکس

عده زیادی از افراد دور او را گرفته بودند و از او می خواستند به کار خودش پایان دهد.به گفته برخی از شهروندان مرد جوان بیش از یک ماه بوده است که جلو سالن ارایش زانو زده بود تا شاید نامزدش نظرش را در خصوص او تغییر دهد.