پارس ناز پورتال

قاصدک 24

بلیط لحظه آخری

سگ بول داگ جان پسر 8 ساله را به طور عجیب نجات داد

سگ بول داگ جان پسر 8 ساله را به طور عجیب نجات داد

سگ بول داگ جان پسر 8 ساله را به طور عجیب نجات داد , یک پسر بچه ۸ ساله توسط یک سگ بول داگ هنگامی که مورد حمله زنبور های کشنده قرار گرفته بود نجات پیدا میکند.

 

این سگ که از نژاد بول داگ بوده است هنگامی که میبیند پسر بچه مورد حمله زنبور ها قرار گرفته است و به روی زمین افتاده است به سمت او میرود و لباسش را با دهان میگیرد و او را تا مکانی با دهانش میکشد تا از دست زنبور های کشنده نجات پیدا کند.

 

نام این پسر ۸ ساله که اهل اورگان امریکا است Jesse-Cole Shaver است.او فقط چند بلوک از خانه فاصله گرفته بوده که مورد حمله زنبور ها قرار میگیرد و حدود ۲۴ بار هم گزیده میشود.

 

سگ خانگی او وقتی صدای او را میشنود به کمک او میاید و بعد از اینکه تا مکانی او را میکشد سپس پسر ۸ ساله که نیمه بی هوش بوده است پشت او سوار میشود و سگ او را به خانه پیش مادرش میبرد.

 

حالا خانواده این پسر بچه جان بچه شان را مدیون این سگ ماده میدانند که توانست پسر را از زنبور ها نجات دهد.

سگ بول داگ جان پسر 8 ساله را به طور عجیب نجات داد

سگ بول داگ جان پسر 8 ساله را به طور عجیب نجات داد

سگ بول داگ جان پسر 8 ساله را به طور عجیب نجات داد

سگ بول داگ جان پسر 8 ساله را به طور عجیب نجات داد

سگ بول داگ جان پسر 8 ساله را به طور عجیب نجات داد