پارس ناز پورتال

رزرو آنلاین هتل
قاصدک 24

برق گرفتگی موجب رشد صورت جدید در سینه مردی شد!+عکس

برق گرفتگی موجب رشد صورت جدید در سینه مردی شد!+عکس

اخیرا در اتفاق جالب روی سینه مرد چینی صورت جدید رشد نموده است.این اتفاق نادر شباهت زیادی به فیلم های علمی-تخیلی دارد.چیزی که در نهایت شما را به حیرت وا خواهد داشت اقدامات جراحان در این زمینه است.

برق گرفتگی موجب رشد صورت جدید در سینه مردی شد!+عکس

یان قبل از حادثه برق گرفتگی

آقای یان جیانبین پس از اینکه در حادثه ای دچار برق گرفتگی شدید شد دچار سوختگی شدید از ناحیه صورت شد.به طوریکه قسمت چشم راست و بینیش به کلی از بین رفت.پزشکان در لیائونینگ در شمال چین تصمیم دارند به وی چهره جدیدی بدهند.بدین منظور آنها سینه یان را شکافتند و داخل ان کیسه اب شوری جا سازی نمودند.

برق گرفتگی موجب رشد صورت جدید در سینه مردی شد!+عکس

پس از اینکه حالت سرشکل بدست امد جراحان بیمارستان نظامی جنرال شنیانگ تمیم دارند در یک برنامه دو ساله انرا تبدیل به صورت جیانبین نمایند.به گزارش دیلی خبر،این جراحی که دارای 4 مرحله است دماغ و رگهای خونی ساخته شده و در نهایت صورت جدید جایگزین قبلی خواهد شد.