پارس ناز پورتال

قاصدک 24

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

 فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا  این فستیوال جالب و عجیب در امریکا هر ساله برگذار میشود.

در سال ۱۹۸۷ جشنواره Dragon Con در شمال آمریکا تاسیس شد و هر ساله در آتلانتا، جورجیا برگزار می شود. در این جشنواره هزاران شرکت کننده که دوست داره ژانر های تخیلی ، فانتزی و کتاب های کامیک هستند با لباس ها و آرایش های عجیب و جالب حضور پیدا می کنند.

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

 فستیوال Dragon Con در امریکا با لباس‌های عجیب

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

فستیوال Dragon Con در امریکا با لباس‌های عجیب 

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

 فستیوال Dragon Con در امریکا با لباس‌های عجیب

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

 فستیوال Dragon Con در امریکا با لباس‌های عجیب

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

 فستیوال Dragon Con در امریکا با لباس‌های عجیب

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

 فستیوال Dragon Con در امریکا با لباس‌های عجیب

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

فستیوال Dragon Con در امریکا با لباس‌های عجیب 

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

 فستیوال Dragon Con در امریکا با لباس‌های عجیب

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا

فستیوال لباس‌های عجیب و غریب Dragon Con در امریکا