پارس ناز پورتال

قاصدک 24

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی, این گربه ای جالب  و مشهور با قیافه ای همیشه عصبانی به نام Bitchy از نژاد Selkirk رکس است. این گربه که در حالت معمولی هم همانند یک شخص عصبانی به انسان نگاه می کند دارای پشم های بسیار زیاد و درست شبیه یک گوسفند است.

 

-صاحب این گربه که همیشه تصاویر این گربه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک می گذارد طرفداران زیادی در شبکه های اجتماعی دارد.

 

شما درادامه تصاویر جالب از این گربه شبیه گوسفند رو مشاهده می کنید

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

عکس های جالب گربه شبیه گوسفند عصبانی

 

 

منع:ایران مطلب