پارس ناز پورتال

قاصدک 24

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکی

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکی

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکی,نظرتان درباره یک هفت سین بازیافتی چیست؟ در این پست آموزش جاشمعی هفت سین را داده ایم .

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکی

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکیقسمت پائین بطری را ببرید.

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکیبا گرمای شمع به لبه ها فرم بدهید.

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکیبرای هر جا شمعی به دو قسمت انتهائی بطری نیاز دارید که باید رنگ و اکلیل پاشی شود.

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکیدو قسمت رنگ شده را به هم بچسبانید، چند تا برگ ببرید ،رنگ سبز بزنید و به قسمت زیر گل ها بچسبانید.

سفره هفت سین سال 94 به رنگ زرشکی