پارس ناز پورتال

روف گاردن

قاصدک 24

ایده هائی برای تزئینات گیره و زیور آلات کاجی!

ایده هائی برای تزئینات گیره و زیور آلات کاجی!

ایده هائی برای تزئینات گیره و زیور آلات کاجی! پولک های مخروط کاج را با ترکیب و تلقیق پرهای مختلف یا مهره و مرواریدهای ریز و درشت روی تل،گیره مو و شانه کنار مو و گیره گل سینه بچسبانید و از زیبایی طبیعی آن لذت ببرید .

ایده هائی برای تزئینات گیره و زیور آلات کاجی!

مخروطها را 24 ساعت داخل آب بگذارید این کار باعث باز شدن پولک ها می شود .

ایده هائی برای تزئینات گیره و زیور آلات کاجی!

پولک ها را با دقت از مخروط جدا کنید .

ایده هائی برای تزئینات گیره و زیور آلات کاجی!

با اسپری براق کننده روی پولک ها را بپوشانید و برای کارهای مختلف استفاده کنید .