جستجو در پارس ناز

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا,در  کلیسایی به اسم Bellelay ابی در کشور سوئیس معمار و هنرمند اهل بلژِک اقدام به ساخت و معماری یک استخر منحنی شکل در داخل و روی زمین کلیسا کرد

 

تا بتواند بازتاب های زیبا از دیوارهای معماری شده و جذاب این کلیسا را بر روی این استخرنفت هم نمایش دهد و بادیدکنندگان زیادی را به این کلیسا جذب کند. نفت به خاطر رنگی که دارد بازتاب زیباتری نسبت به آب ایجاد می کند .

 

شما در ادامه این استخر نفت را که در داخل این کلیسا ایجاد شده است رو مشاهده میکنید

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیساعکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

عکس های استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

استخر نفت در کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در داخل کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

استخر نفت در داخل کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

عکس های جالب استخر نفت در فضای داخلی کلیسا

 

 

منبع:ایران مطلب