پارس ناز پورتال

قاصدک 24

غصه خوردن و چاقی

مجموعه : رژیم و تغذیه
غصه خوردن و چاقی

اصطلاح قوز بالای قوز را شنیده اید.همین جا کاربرد دارد.فکرش را بکنید ادم غمگین و تنها باشد وغصه بخورد وهم اینکه چاق هم بشود.در واقع دوطرفه افسرده خواهد شد.با وجود انکه غصه بعضی هارا اب میکند اما کسانی هم هستند که با غصه خوردن-تنهایی و افسردگی چاق میشوند.
این گفته نتایج پژوهشی است که نشان میدهد غذا خوردن تحت تاثیر احساسات منفی باعث افزایش وزن بخصوص در بین خانمها میشود.

خانم سادرین پنو یک محقق فرانسوی است که پژوهشی را روی 35641 بزرگسال انجام داده است .وی ارتباط بین احساسات واضافه وزن را مورد بررسی قرار داده است.بعد از مطالعات گوناگون به این نتیجه رسیده است که 52%خانم های شرکت کننده در این پژوهش تحت تاثیر احساس تنهایی و افسردگی چاق شده اند.این در حالی است که فقط 20%اقایان دچار اضافه وزن شده اند.این خانم پژوهشگر همچنین مشاهده کرد که خطر اضافه وزن در بین افرادی که رژیم لاغری گرفته اند بیشتر است.

خانم پنو می گوید افرادی که رژیم لاغری گرفته اند وتحت احساسات منفی مانند افسردگی وتنهایی قرار دارند71%-افرادی که در گذشته رژیم لاغری داشته اند 58% وافرادی که هرگز رژیم لاغری نگرفته اند 35%در معرض چاقی و اضافه وزن قرارداشته اند.در واقع افرادی که رژیم لاغری گرفته اند یا در گذشته اهل رژیم لاغری بودند با افسردگی و غصه خوردن 3برابر بیشتر در معرض چاقی قرار میگیرند.البته این مسئله در بین مردان مشاهده نشده است زیرا که داشتن و یا نداشتن رژیم لاغری در وزن مردان تاثیری نداشته است.