پارس ناز پورتال

قاصدک 24

این مرد عجیب که یک سر به آن دنیا زد و برگشت (عکس)

این مرد عجیب که یک سر به آن دنیا زد و برگشت (عکس)
پارس ناز،رایتون داما زانته مرد ۳۴ ساله زیمبابوه ای در پی ابتلا به یک بیماری جان سپرد و نزدیکانش را داغدار کرد. آنها روز تدفین گریه کنان دور تابوت او جمع شده بودند که وحشت زده مشاهده کردند پای مرده تکان می خورد.برایتون داما زانته مدتی بود که مبتلا به یک بیماری شده و در خانه بستری بود.یک روز همسر و افراد خانواده اش متوجه می شوند که وی دیگر نفس نمی کشد و قلبش نمی تپد. آنها تصور کردند که برایتون جان سپرده است.
 

نزدیکان متوفی او را در تابوت گذاشته و برای دفن کردن به گورستان می برند. همگی گریه کنان دور تابوت جمع شده بودند که ناگهان پای مرده تکان می خورد. یکی از شاهدان می گوید: در جمع ایستاده بودم تا برای آخرین بار با برایتون وداع کنم که دیدم پایش تکان می خورد. ابتدا آنچه را که می دیدم باور نمی کردم. همه ما فکر کردیم که روح وی از میان مردگان بازگشته تا ما را آزار دهد.

وی می افزاید: در نهایت وحشت ما فروکش کرد و او را به بیمارستان گوورو بردیم.برایتون مدت دو روز زیر چادر اکسیژن بود و توانست سلامتی اش را باز یابد.برایتون داما زانته مرده ای که دوباره به این دنیا باز گشت، می گوید: اکنون احساس سلامتی می کنم. نمی دانم چه اتفاقی افتاده بود تنها یادم می آید که روی برانکار بودم. فکر می کنم به من شانس دیگری برای زندگی داده شده است.